PROGRAM – DUBEN - 2015 V SOBĚHRDECH

PROGRAM – DUBEN - 2015 V SOBĚHRDECH

 

 

VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ se uskuteční 22/3 bezprostředně po bohoslužbách.

 

BIBLICKÁ HODINA VE ZRUČI se bude konat 26/3 od 17ti hod. ve SPOLKOVÉM DOMĚ.

 

BIBLICKÁ HODINA V MNICHOVICÍCH v domově seniorů se bude konat 1/4 od 15ti hod.

 

VELKÝ PÁTEK – BOHOSLUŽBY V SOBĚHRDECH od 19ti hod s Večeří Páně.

 

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ v Soběhrdech, bohoslužby od 10ti hod. s Večeří Páně.

Následně potom od 14 hod. ve Zruči, taktéž s Večeří Páně.

 

BIBLICKÁ HODINA v čerčanském hospicu se bude konat 7/4 od 19hod.

 

POSLECHOVÝ POŘAD MUDR MICHALA KLENOVCE O FRANCOUZSKÉ BAROKNÍ HUDBĚ

10/4 na faře v Poříčí n. S. Téma: Lully – závěrečné zhodnocení díla.

 

VERNISÁŽ OBRAZŮ akademické malířky Ivy Fialové se bude konat v neděli 12/4 bezprostředně po bohoslužbách.

 

BIBLICKÁ HODINA V LÁDVÍ se bude konat 15/4 od 18 hod.

 

MLÁDEŽ SE SEJDE K PŘÍPRAVĚ LETNÍHO TÁBORA ve Zruči v sobotu 18/4.

 

SBOROVÁ NEDĚLE S TÉMATEM CÍRKEV V KOREJI se bude konat 19/4. Přednášet bude Pavel Stolař.

 

Tutéž neděli bude kázat ve Zruči n. S. Daniel Hottmar od 14ti hod.

 

MAČOVICKÉ OTEVÍRÁNÍ STUDÁNKY za účasti církví se bude konat 25/4 od 14ti hod.

 

EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY V ČERČANSKÉM HOSPICU se budou konat 26/4 od 14ti hod.