PODZIM 2017 V SOBĚHRDECH

14.09.2017

PODZIM 2017 V SOBĚHRDECH

 

Každou neděli se konají bohoslužby od 10 hodin.

Každou třetí neděli se konají ekumenické bohoslužby s vysluhováním SVP v Mnichovicích od 17 hodin.

Kažé první úterý v měsíci se koná biblická hodina v čerčanském hospicu od 19 hodin.

Jednou měsíčně se konají biblické hodiny u Přibylových v Petroupimi, vždy nejbližší termín je ohlašován v kostele.

Jednou měsíčně se konají biblické hodiny u Kovářových v Ládví -  vždy nejbližší termín je ohlašován v kostele.

 

BAZAR  SE LETOS KONÁ 25.- 28. 10. 2017

 

V sobotu 16. 9. se sejdou na faře konfirmandi od 14 hodin.

V neděli 24. 9. budeme při bohoslužbách svědky křtu Eliáše Hudce.

V neděli 1. 10. budeme na Krásné Hoře slavit díkůčinění.

V neděli 8. 10. bude u nás kázat Olga Navrátilová.

Podzimní víkendovka dětí pod vedením Petra Tureckého a Petra Wagnera je naplánována na 13.- 15.10.

V neděli 15. 10. proběhne v kostele (po bohoslužbách) vernisáž obrazů Lydie Férové.

O víkendu 3. - 5. 11. se na faře sejdou vedoucí k přípravě letního tábora v Čími.

V neděli 5. 11. se bude konat sborový den, uslyšíme přednášku historika Richarda Vlasáka o Janu Milíči Lochmanovi a české reformaci.

 

LISTINA NA OBJEDNÁVKU BRAMBOR BUDE VČAS UMÍSTĚNA V KOSTELE

 

 

6.- 8. 10. se koná v Jablonci n. N. sjezd mládeže. Petr Turecký jede autem. Napište prosím, kdo má zájem se svézt,  na adresu: turecky_petr@centrum.cz

http://sjezd.mladez.evangnet.cz/2017/

 

Program a přihlášky zde:

http://sjezd.mladez.evangnet.cz/2017/06/program-sjezdu-2017/