Nedělní škola

Nedělní škola se koná, jsou-li přítomny děti.

Rozpis učitelů je uveden v rozpisu služeb presbyterů:

http://sobehrdy.evangnet.cz/node/1580