Pravidelně v Soběhrdech

  • Nedělní bohoslužby jsou pravidelně v 10 hodin v Soběhrdech. První neděli v měsíci je zpravidla vysluhována Svatá Večeře Páně. Současně probíhá nedělní škola pro děti (jsou-li děti přítomny). Po bohoslužbách vás všechny srdečně zveme ke kávě a rozhovoru na faru.
  • Kromě nedělí se bohoslužby konají na Velký Pátek (19 hodin) a na Boží hod Vánoční 25.12. (10 hodin).
  • Biblická online s Šárkou Grauovou: od 20.9. 2023 každou středu od 20 hodin na  https://meet.google.com/dup-rhrd-kim
  • Setkání seniorů se koná jednou měsíčně na faře, termín je oznamován v ohláškách v kostele, e-mailem a sms zprávami.
  • Mládež se schází nepravidelně, termíny jsou oznamovány v předstihu.
  • Staršovstvo se schází k pravidelným schůzím zpravidla první pátek v měsíci v 19:00 na faře.
  • Farář je vám k dispozici  po předchozí domluvě.

Máte-li zájem o zasílání informací o sborových akcích, napište na sobehrdy@evangnet.cz, nebo volejte na 737 925 129.