Konání bohoslužeb od 3. května 2020

Soběhrdy 28.4.2020

Vážení a milí,

jsme rádi, že vládní opatření umožňují od května bohoslužby, i když zatím v omezeném počtu účastníků do 15 osob. 

Staršovstvo internetovým jednáním schválilo pro Soběhrdy počínaje nedělí 3.5.2020 následující postup.

  1. Od 10.00 se budou v soběhrdském kostele konat bohoslužby pro 15 osob. Bohoslužby budou koncipovány jako maximálně půlhodinové. Kázáním poslouží bratr farář Bartošek.
  2. Při očekávané návštěvě větší než 15 osob budou se konat od cca 10.30 bohoslužby druhé se stejným obsahem.  „Čekatelé“ na druhé bohoslužby budou čekat pod pergolou nebo v případě nepříznivého počasí někde na faře.
  3. Nedělní škola bude pro děti připravena v oddělené místnosti na faře. Povede ji Vláďa Vlasák.
  4. 3.5. je první neděle v měsíci a má se proto konat Večeře Páně. Tuto tradici bychom rádi dodrželi. Pro dodržení bezpečných hygienických opatření bude vysluhování prováděno následovně: chléb bude nakrájen a každý účastník se chléb sám vezme bez dotyku s ostatními kusy nařezaného chleba.  Víno bude rozděleno do malých kovových kalíšků, které se účastníci odeberou sami.  Doufáme, že objednané a zakoupené kalíšky do neděle dojdou. Pokud nedojdou, použije se provizorně dostatečné množství malých skleniček. Po VP budou kalíšky vyvařeny.
  5. Pravidelné setkání ke kávě bude probíhat následovně: káva bude připravena předem a každý si bude moci nalít do hrníčku.  Vzdálenosti 2 m budou dodrženy. Předpoklad konání pod pergolou, případně při větším množství účastníků rozptýlení do sborové místnosti a kuchyňky. Roušky budou povinné.  Koláče zatím až do dalšího nedoporučujeme.  Budou k dispozici kupované sušenky z jednotlivých obalů, aby nedošlo k jejich kontaminaci.
  6. Prosíme o dodržování všech doporučených hygienických opatření.
  7. Stejný průběh bohoslužeb bude i 10.5. (S výjimkou večeře Páně).  
  8. Pro ty, kteří nebudou mít možnost se bohoslužeb účastnit, bude písemný záznam bohoslužeb rozeslán v neděli večer e-mailově nebo poštou.

Těšíme se na setkání s Vámi v Soběhrdech.

Jménem staršovstva

Josef Bartošek,  farář       Pavel Stolař  kurátor.