Bankovní účet

Číslo účtu: 1190782 / 0300

IBAN: CZ69 0300 0000 0000 0119 0782
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Variabilní symboly:

  • 682 250 Salár
  • 911 100 Dary na Jeronýmovu jednotu
  • 911 200 Jiné celocírkevní sbírky
  • 682 600 Poplatky na tábor
  • 682 200 Dary sboru ostatní
  • 911 610 Dary na sborový časopis
  • 682 100 Chrámové sbírky

Za každý dar jsme vděčni. Rádi na požádání vystavíme potvrzení pro odečet daru z daňového základu.