JAK POROZUMĚT V DNEŠNÍ DOBĚ MESIÁŠSKÉ SVOBODĚ?

JAK POROZUMĚT V DNEŠNÍ DOBĚ  MESIÁŠSKÉ SVOBODĚ?