warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/eusers/e-sobehrdy/drupal/modules/cck-6.x-2.9/cck/content.module on line 1284.

není

Akce ve sboru

Nové číslo sborového časopisu

Soběhrdský bratr č. 107 (2/2021)logo

červen 2021

Ke stažení ve formátu PDF

 

Svatodušní kázání Petra Wagnera (23.5.2021)

23.5.2021

Kázání svatodušní

Noc kostelů 28.5.2021

Noc kostelů 28.5.2021

Zveme Vás na noc kostelů v Soběhrdech s boatým programem. V průběhu večera budou rovněž prodávány fairtradové potraviny a rukodělné výrobky a také knihy s křesťanskou tematikou.

Rozhovor o budoucnosti sboru

Rozhovor o budoucnosti sboru

Modlitba křížové cesty (Soběhrdy, 31.3.-1.4.2021)

Bože, všemohoucí Otče,
ty jsi ve svém Synu Ježíši Kristu
vzal na sebe rány a bolesti celého lidstva.
Odvažujeme se tě dnes prosit jako kající lotr:
„Pamatuj na mne!“
Uzdrav každého z nás svou milostí
a navzdory tomu, co nás skličuje,
uč nás doufat.
 

Kázání z Velikonoční neděle (Josef Bartošek, 4.4.2021)

  1. Čtení:  Kol 3, 1-14

Diskuze nad buducností sboru

Milé sestry a milí bratři soběhrdského sboru,

Postní duchovní osvěžení 15. května 2021

Postní duchovní osvěžení 15. května 2021
Syndikovat obsah