Zápisy z jednání staršovstva (veřejné)

2020

3.1.2020, 7.2.2020, 6.3.2020

2019

1.11.2019, 6.12.2019

výroční shromáždění: 10.3.2019