Pozvání

milí přátelé, 
srdečně vás zvu v postním a velikonočním čase do Soběhrd!
 
v nejbližší době nás čekají tyto události:
 
  • zítra (23/2) jsme zváni na společnou biblickou hodinu v Benešově na faře - od 18ti hod. (již jsme jedno takové setkání společně s přáteli z čerčanského husitského sboru prožili a bylo to moc pěkné). biblickou hodinu povede Tomáš Trusina a jejím tématem bude poslední soud, takže si ji rozhodně nenechte ujít!
  • v úterý 1/3 se sejdeme v 19hod  v hospicu k biblické hodině, tentokráte s mým výkladem Markova evangelia - s tématem majetku a předpovědi Ježíšova utrpení - z desáté kapitoly.
  • v neděli 6/3 se bude konat Výroční sborové shromáždění. 
  • zajímavou událostí bude ověnčena květná neděle, kdy uvidíme a uslyšíme PAŠIJOVOU HRU. její téma se bude týkat samozřejmě velikonoc - napsal ji Petr Wagner - na motivy  lužickosrbské pohádky ČARODĚJŮV UČEŇ. Krom dětí v ní budou hrát i dospělí, takže se můžeme těšit na mimořádné herecké i umělecké zážitky! (tato neděle bude tedy i zároveň nedělí rodinnou) 
  • Svatou večeři Páně budeme slavit v březnu dvakrát, o Velkém Pátku a o Božím Hodu Velikonočním. tedy 25/3 (K bohoslužbě o Velkém Pátku se sejdeme v 19hod.) a 27/3 - jak je zvykem od desíti hodin.
  • Po velikonocích bude u nás vystavovat (obrazy i objekty) Josefína Dušková. Termín vernisáže bude stanoven. http://www.josefinaduskova.cz/cz/
 
 
 
jelikož nemáme nad budoucností plnou kontrolu (osobně jsem tomu rád), může se stát, že některé věci budou jinak, než je uvedeno v tomto mém pozvání :)
 
proto prosím choďte pravidelně do kostela :)
chození do kostela přináší nejen duchovní posilu ze slyšení Slova a společného prožití bohoslužeb i ze společného setkání s ostatními, ale má i praktické důsledky ohledně informovanosti o aktuálním dění ve sboru.
 
=====================
 
Přeji nám všem, abychom byli plni důvěry a radosti a nenechali se zastrašit. Vždyť Hospodin je dárce vysvobození. 
 
Ježíš se nasazuje za druhé až k smrti, aby přinesl vysvobození.
Právě tohoto Ježíše – nespravedlivě popraveného – Bůh Otec vzkřísil a ukázal tak všem jeho následovníkům, že i když podléháme, přesto naše volání 
- Otče, vysvoboď nás od zlého, nedej abychom ze zkoušek tohoto věku upadli vlastní vinou do pokušení, ale dej, abychom obstáli - nezní naprázdno.
 
Následovat Ježíše Krista je naše nejhlubší naděje, z ní roste odvaha jednat tak, jak jednal On.
 
=====================
 
Petr Turecký