PROGRAM NA PODZIM

30.08.2016 19:12

PROGRAM – ZÁŘÍ - ŘÍJEN - 2016 V SOBĚHRDECH

 

 

BOHOSLUŽBY V SOBĚHRDECH se konají každou neděli od 10ti hod. Pokud není rodinná neděle, základem kázání jsou vybrané pasáže z Matoušova evangelia (zejm. ty, které nejsou obsaženy v evangeliu Mk).

http://kazani-turecky.blogspot.cz/

 

BOHOSLUŽBY V MNICHOVICÍCH se konají každou třetí neděli v měsíci.

 

 

RODINNÁ NEDĚLE se koná obvykle první neděli v měsíci (pokud není např. víkendovka dětí – to jsou pak rodinné bohoslužby součástí víkendovky)

termíny rodinných nedělí:

4/9

16/10 (víkendovka dětí)

27/11 (první adventní neděle)

 

KAŽDOU NEDĚLI PROBÍHÁ V SOBĚHRDSKÉM SBORU V ČASE BOHOSLUŽEB TAKÉ NEDĚLNÍ ŠKOLA

 

 

BIBLICKÁ HODINA V ČERČANSKÉM HOSPICU se bude konat v úterý 6/9 a 4/10 a 1/11 od 19ti hod. Probíráme Markovo evangelium.

 

BIBLICKÁ HODINA V LÁDVÍ se bude konat 14/9 od 18 hod.

 

 

EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY V MNICHOVICÍCH

úterý 27. září od 17:00
Slavnostní Bohoslužba na památku vzniku samostatného Československého státu pořádáná ve spolupráci s městem Mnichovice. 

Bohoslužbu za účasti duchovních církví Římskokatolické a Českobratrské evangelické bude sloužit pražský biskup CČSH Doc. ThDr. David Tonzar, Th. D.

V rámci slavnosti zazní výběr z Biblických písní od A. Dvořáka v provedení solisty Jana Ericssona – zpěv, kterého bude doprovázet smyčcové kvarteto ve složení J. a D. Vlachovi, M. Klinecká a M. Ericsson. Dále vystoupí Dětský pěvecký sbor ZŠ T. G. Masaryka. 

 

 

SJEZD MLÁDEŽE

http://sjezd.mladez.evangnet.cz/2016/

 

Téma 26. ročníku je Dál tou vodou. Život bez vody si těžko dokážeme představit. Voda je nepostradatelná, nutná a zároveň nenápadná, samozřejmá. Její význam nám často dochází, až když k ní nemáme přístup. Někdy se však životodárná síla rozbouří a děsí. Překročí své břehy a ničí. Přívalové deště vyplavují sklepy, povodně strhávají domy, sníh a led činí zem jednou velkou pastí. Od počátku se nad vodami vznáší Duch Boží. Dává čerstvost našim pramenům, objímá všechna moře lásky i bolesti. Při křtu z nás umývá špínu horší než prach a duje do plachet lodi jménem církev.
Zdroji života, tobě dík!

 

POZOR – JEŠTĚ JSOU VOLNÁ 4 MÍSTA V AUTĚ PETRA TURECKÉHO!!!

 

 

JOSEF BARTOŠEK bude u nás kázat 9/10.

 

 

DÍKUČINĚNÍ NA KRÁSNÉ HOŘE

NEBYL zatím STANOVEN ANI DATUM ANI MÍSTO KONÁNÍ

 

 

PODZIMNÍ VÍKENDOVKA DĚTÍ se bude konat 14-16/10

https://www.facebook.com/events/124527994663097/

 

 

BIBLICKÁ HODINA VE ZRUČI se bude konat 22/9 a 27/10 a 24/11 od 17ti hod. ve SPOLKOVÉM DOMĚ.

POZOR - LZE SE DOHODNOUT NA SPOLEČNÉ CESTĚ - JEŠTĚ JSOU VOLNÁ MÍSTA V AUTĚ!

http://zruc.evangnet.cz/

 

V KOSTELE V SOBĚHRDECH se bude konat VÝSTAVA OBRAZŮ PAVLA REJCHRTA.

VERNISÁŽ SE USKUTEČNÍ ZA PŘÍTOMNOSTI AUTORA PRVNÍ ŘÍJNOVOU NEDĚLI

 

 

BRAMBORY se letos urodily!!!!

budou k mání obvyklé odrůdy, ceny známy nejsou, předpokládaný dovoz brambor opět na konci října jak je obvyklé

 

DOBROČINNÝ BAZAR

26-29/10

 

 

SLEDUJTE NÁŠ SBOROVÝ WEB!

 

http://sobehrdy.evangnet.cz/

 

Kdo neměl možnost navštívit bohoslužby, může si přečíst kázání na internetu, v kolonce „kázání“.

http://sobehrdy.evangnet.cz/node/84

 

 

SAMUEL JOHN KING VYTVOŘIL SBORU NOVÉ FACEBOOKOVÉ STRÁNKY

https://www.facebook.com/CCESobehrdy/?fref=ts

 

 

PROBÍHAJÍ OPRAVY!

 

Probíhá oprava zdi a márnice hřbitova. Na náklady člena sboru byl vypracován projekt opravy, předán obci, která zažádala o dotaci ve výši cca 500 000 Kč. Dotace byla přidělena, obec vysoutěžila firmu, která nyní opravu provádí. Oprava by měla být provedena dokonce tohoto měsíce. Stavebníkem je obec, která se podílí 30 % nákladů. Sbor provádí dozor vlastníka. Tak doufáme, že se oprava povede a že zeď hřbitova zase chvíli vydrží. Už byla v dezolátním stavu.

 

 

POZVÁNKY DO MNICHOVIC:

 

Přátelé,
zářijový program v Husově sboru je poměrně pestrý. Kromě obvyklých bohoslužeb a setkání můžete přijít na několik mimořádných akcí. Již tento pátek 2.9. bude zahájena výstava kreslíře Pavla Bosmana, v sobotu 3.9. jste zváni spolu s dětmi na táborák, v sobotu 10.9. dopoledne proběhne v Husově sboru podzimní bazar oblečení a v úterý 27.9. se bude konat slavnostní ekumenická bohoslužba u příležitosti výročí vzniku samostatného Československého státu. V rámci této bohoslužby proběhne též koncert. Podrobnosti najdete na níže uvedených stránkách Husova sboru.
 
Na všechny akce Vás srdečně zveme. 
Zdraví Robert Šmejkal
 
Stránky Husova sboru: 
http://husuv-sbor-mnichovice.blogspot.cz/

 

 

Navštěvujte bohoslužby!!! Kromě aktuálních informací např. ohledně možností různých slev a výhod čteme Matoušovo evangelium!

 

NAVŠTĚVUJTE BIBLICKÉ HODINY!!! Například v Čerčanech v hospicu se koná biblická hodina, při níž probíráme Markovo evangelium.

 

 

PETR WAGNER VYSTOUPÍ SE SKUPINOU SAFENAT PANEACH V ČERČANECH 9/9, viz. příloha.

 

Pavel Rejchrt se narodil r. 1942 v rodině kazatele Jednoty českobratrské (dnes Církev bratrská). Absolvoval Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu r. 1966. Téhož roku byl přijat jako kandidát do Svazu čs. výtvarných umělců. Po čtvrtletém působení ve funkci seniorátního vikáře ČCE koncem r. 1969 rozváže duchovenský pracovní poměr a nastupuje dráhu výtvarného umělce ve svobodném povolání. V letech 1972–1991 kvůli obživě příležitostně restauruje sgrafita, fresky, záklopové stropy. Účastnil se několika kolektivních a uspořádal nejméně dvě desítky samostatných výstav, naposledy v Brémách (r. 2012). Souběžně s výtvarným tvořením pracuje literárně, píše básně, reflexivní kratší prózy i rozsáhlejší lyrizující romány, vydává i dvě sbírky svých polistopadových příležitostných kázání. Své literární práce většinou sám ilustruje. Vydal dosud devatenáct knih, dvacátá je v tisku. Žije střídavě v Horních Měcholupech a ve Velichovkách u Jaroměře. Od r. 1977 jsem se v různých časových nárazech zabýval mj. kresbou některých míst české, ale po r. 1991 např. i norské a toskánské krajiny, většinou úhlem, někdy i pastelem. Realistické impulzy uváděly v pohyb mou touhu po přesahujícím vyjádření něčeho dalšího, co již v krajině samé nebylo, ale k čemu bezpochyby a velmi sugestivně odkazovala. Současný cyklus bezděčně navazuje na tyto mé již dlouhodobé krajinné inspirace.

Sám zjišťuji s určitým překvapením, že nyní – nakonec podobně jako v předchozích obdobích života s výjimkou raného mládí – se ve svých obrazech spíše nepředmětných než zobrazujících přesto domalovávám jakéhosi „obsahu“, který i mně samotnému vystupuje z hotového obrazu až dodatečně. Malbu začínám čistě formálním zápasem s prázdnou plochou plátna, jejím zpracováním různými výtvarnými postupy, jen možná s velmi neurčitým tušením nějaké ústřední „vize“. Potom se mi během práce vybavují různé symbolické souvislosti a vztahy, těžko verbálně sdělitelné, možná značně subjektivní. Ty se pak pokouším vyjádřit i svízelně vyhledávaným názvem obrazu.“