NOC KOSTELŮ 2018

21.05.2018 18:23

 

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:00 - 19:00 Říčanský komorní orchestr - FILMOVÉ MELODIE 

Filmová hudba, např Gershwin- Summertime (saxofon sólo) - film: Porgy a Bess ad. Umělecký vedoucí orchestru Petr Anděl uvede krátkým slovem vznik a význam jednotlivých děl.
20:00 - 21:00 Klavírní meditace v podání Vladimíra Vachouška

Klavírní meditace v podání Vladimíra Vachouška

Celovečerní program:

Výstava malíře Jana Eipella 

"Jan díky svému výtvarnému nadání v kombinaci se zkušeností s psychickým onemocněním vstupuje do hloubek lidského vnímání v němž není zjevováno to co je okolo člověka, nýbrž pohled je stáčen dovnitř, do světů mnohdy barvitějších a složitějších ač mož