Noc kostelů 25. května 2018 v evangelickém kostele v Soběhrdech

  • 18:00 - 19:00: Říčanský komorní orchestr - FILMOVÉ MELODIE

Filmová hudba, např Gershwin- Summertime (saxofon sólo) - film: Porgy a Bess ad. Umělecký vedoucí orchestru Petr Anděl uvede krátkým slovem vznik a význam jednotlivých děl.

  • 20:00 - 21:00: Klavírní meditace v podání Vladimíéra Vachouška
  • po celý večer: Výstava obrazů Jana Eipella

"Jan díky svému výtvarnému nadání v kombinaci se zkušeností s psychickým onemocněním vstupuje do hloubek lidského vnímání v němž není zjevováno to co je okolo člověka, nýbrž pohled je stáčen dovnitř, do světů mnohdy barvitějších a složitějších..."

odkaz na podrobný program