Letní setkání v Luhu u Čími 17.-23.8.2019

Už jsi byl někdy v zemi Zaslíbené?

Hospodin dal lidu zemi, Hospodin vedl svůj lid přes rákosové moře, Jordán (Joz 4, 23-24)

Přihlášky na letní tábor lze stáhnout zde:
prihlaska-tisk.pdf.