Oslava 240. výročí sboru - neděle 28.5.2023

A zpívají píseň Mojžíše, služebníka Božího, a píseň Beránkovu, řkouce: Velicí a předivní jsou skutkové tvoji, Pane Bože všemohoucí, spravedlivé a pravé jsou cesty tvé, ó Králi všech svatých.   (Zjevení Janovo 15,3)


Sbory Českobratrské církve evangelické v Soběhrdech a v Benešově

zvou na

Rodinnou neděli - oslava 240. výročí sboru
Svatodušní neděle 28. květen 2023 ve sboru Soběhrdy


Program:
10:00 Bohoslužby s vysluhování SVP (Pavel Pokorný, synodní senior)
11:15 “Jak to tehdy bylo” Pavel Stolař
  Paralelně program pro děti 11.15-12.30 (Míša Šmakalová)
11.30 "Malý výlet do historie" – vzpomínky pamětníka (František Šturc)
11:45 Svědectví nejstarších evangelických kronik – Dr Vladimíra Hradecká, SOA
  (představení digitální verze nejstarší kroniky sboru v Soběhrdech z roku 1783 uložené v Státním oblastním archivu v Praze)
12:05 Promítání obrázkového pásma "Život sboru během času" René Hudec
12:30 Společné stolování a pokračování hovorů

Staršovstva sborů ČCE v Soběhrdech a v Benešově
Kontakt: René Hudec 732502542