Bankovní účet

Číslo účtu: 1190782 / 0300

Variabilní symboly:
682 250 Salár
911 100 Dary na Jeronýmovu jednotu
911 200 Jiné celocírkevní sbírky
682 600 Poplatky na tábor
682 200 Dary sboru ostatní
911 610 Dary na sborový časopis
911 700 Dary na zateplení fary

Za každý dar jsme vděčni. Rádi na požádání vystavíme potvrzení pro odečet daru z daňového základu.