Nové knihy ve sborové knihovně

  • Umění české reformace (1380-1620), Academia, Praha
  • Nejkrásnější bible středověku, Slovart 2009
  • Bartolomějská noc, Arlete Jouannová, Garamond, 2010