Nejstarší sborové archiválie přístupné on-line

Matriku soběhrdského sboru z let 1783-1800 si lze prohlížet na stránkách Státního oblastního archivu v Praze:

http://actapublica.eu/matriky/praha/prohlizec/9702/?strana=