Díkůčinění v Soběhrdech v neděli 6. října 2013

V neděli 6. října si připomeneme setkávání našich předků coby tajných evangelíků v Kačinách pod Krásnou Horou a vznik a historii Bible kralické (letos je to 400 let od jejího vydání v roce 1613).

10:00: na Krásné hoře se budou konat bohoslužby s vysluhováním Svaté Večeře Páně (v případě příznivého počasí)
12:00: na faře se bude konat přednáška s obrazovým doprovodem a společný oběd

plakát ke stažení

Na jaro pak plánujeme druhou část oslav 230.výročí sboru s pásmem ” 230 let sboru v obrazech”, výstavou a představením naší nejstarší matriky uložené v Národním archivu v Praze.