Daniel Hottmar v Soběhrdech

Daniel Hottmar v Soběhrdech

V neděli 2. února 2014 byl hostem v Soběhrdech kazatel Daniel Hottmar s manželkou. Po bohoslužbách probělh přátelský rozhovor ve sborové místnosti.

Daniel Hottmar je od dětství odkázán na vozíček. Pracuje dlouhodobě s rizikovými skupinami obyvatel, působí též jako jeden z duchovních v čerčanském hospici.