Výoční sborové shromáždění

Dne 16. března 2014 se konalo výroční sborové shromáždění. Zápis s přílohami bude vystaven na této stránce.

zápis
zpráva staršovstva o životě sboru 2013
Výkaz hospodaření 2013 a rozpočet 2014