Sborová neděle v Soběhrdech 27. dubna 2014

V neděli 27. dubna bude kázat Josef Bartošek. Po bohoslužbách od 11:30 bude na faře vyprávět sestra Jarmila Kaplanová o své cestě na Nový Zéland.