POSLECHOVÝ POŘAD MUDR MICHALA KLENOVCE O FRANCOUSZKÉ BAROKNÍ HUDBĚ

12.06.2014 12:31

POSLECHOVÝ POŘAD MUDR MICHALA KLENOVCE O FRANCOUSZKÉ BAROKNÍ HUDBĚ tentokrát o díle významného skladatele Jeana Baptiste Lullyho proběhne ve sborové místnosti soběhrdské fary.

Pořad se bude konat 12/6 od 18ti hod.

lully