Osmého července 2014 byla dokončena obnova pomníku Mistra Jana Husa

Osmého července 2014 byla dokončena obnova pomníku Mistra Jana Husa

Pomník je důležitou Soběhrdskou památkou. Jedná se o dílo významného českého sochaře Vladimíra J. Astla, †1960, žák S. Suchardy, L. Šalouna a J. V. Myslbeka.

 

Z Kovářovy kroniky:

V r. 1914 věnovala obec Petroupimská 10K na biřmování kat. dítek, musela věnovat i Soběhrdům 10K, kteréžto byly použity na vybudování mohyly před kostelem na 500leté výročí upálení mistra Jana Husa. Při slavnosti 6. července 1915 byla oslava, které se zůčastnilo mnoho lidí i z řad katolíků, promluvil na ni farář Šebesta.

 

Z Šebestovy kroniky:

Neděle 4. července byla vzpomínka a příprava na 6. červenec v úterý. To byl hlavní den, ač všední - přece svedl přes 400 lidí sem a nikdy nebyl chrám tak přeplněn. Rozšířeno slavnostní číslo Husova odkazu (jednalo se o časopis), poctivá práce redaktora  Šlechty.

Je velice zajímavé a bylo to jistě také Božím řízením, že ve stejný den, kdy se konaly bohoslužby v Božím chrámu Evangelické reformované církve v Soběhrdech spojené s odhalením památníku mistru Janu Husovi, vystoupil v daleké Ženevě jiný příslušník Evangelické reformované církve s řečí, kterou  také věnoval památce mistra Jana Husa. Tímto člověkem nebyl nikde jiný, než řádný profesor University Karlovy Praze, poslanec Říšské rady ze Českou stranu pokrokovou a pozdější prvý prezident ČSR PhDr. T. G. Masaryk.

Masaryk mj. řekl: Oslavujeme dnes mučedníka, ale chceme, aby už nebylo mučedníků.. Ideál humanity – toť život, ne smrt. Jsme ještě velmi vzdáleni tohoto ideálu. Ale v budoucnu nebude již nutno  vykupovati svobody života a práce smrtí. Smrt ustoupí životu. Tato naděje, ten úkol – to je dědictví české reformace. …

Oslavy mučedníka roku 1915 se tak staly začátkem nelehké cesty ke vzniku samotné ČSR, ale i k sjednocení dvou reformovaných církví v nynější Českobratrskou církev evangelickou.

 

Údaje spojené s památníkem:

balvan z Horních Požár o rozměru 110x100x33 cm stál 29,04Kč.

Dva dni práce na urovnání plochy pod desku stály dalších 12 korun,

pamětní deska stála 100Korun.

Peníze na vybudování mohyly  byly získávány především sbírkami..

pro mohylu Husovu 400Korun,

dar od konfirmandů 5,-K,

sbírka o slavnosti Husově 16,84K