PROGRAM NA ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2014 V SOBĚHRDECH

06.09.2014 17:46

Bohoslužby pro rodiny s dětmi se budou konat 14/09 a 19/10.

Díkůčinění oslavíme 5/10 v lese na Krásné Hoře. Bude vysluhována Svatá Večeře Páně a po bohoslužbách se sejdeme ve sborové místnosti k společnému obědu (husa a kachna zajištěna) a povídání o vysluhování podobojí.

Senioři se sejdou na faře ve čtvrtek 11/09 od 14ti hodin.

Mládež se sejde v září v Benešově, datum bude upřesněn.

V neděli 12. října pojedeme do Prahy na celocírkevní slavnost k 600. výročí obnoveného vysluhování podobojí (bližší informace naleznete v kostele)

http://www.nase-reformace.cz/wp-content/uploads/2014/08/Podoboji_600_let_program_2014.pdf

V říjnu (17-19/10) se uskuteční v našem sboru víkendové setkání dětí.

Dobročinný bazar šatstva se bude konat i letos!

Prodej bude zahájen ve středu 29/10 a bude trvat do soboty.

A druhou listopadovou neděli se můžeme těšit na kázání Samuela Jana Hejzlara.

I letos plánujeme společný nákup skvělých brambor z Vozerovic, informace naleznete v příhodnou dobu (během října) v kostele. Navštěvujte bohoslužby!!!