Bohoslužby 27.11.2022 (1. Adventní neděle, Josef Bartošek)

Čtení Mt 21,1-9
Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: „Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke

Program na listopad

Program na listopad

Bazar 2022

Bazar 2022

Kázání Tomáše Duška 4.9.2022

Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost.

Přísloví 12,25 (ČEP)

Milé sestry a milí bratři, český ekumenický překlad říká, že: „Obavy lidské srdce tíží.“ Podle dalších překladů: „Starosti člověka tíží v srdci,“ nebo „obava v srdci člověka zdrcuje.“

Kázání Martina Hrubeše 21.8.2022

Ezechiel 13,1-12;15-22

Skutky 22.30-23,6

 

Bohoslužby 3.7.2022 - Šárka Grauová

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha svatého s vámi se všemi.

3. neděle po Trojici a první neděle letních prázdnin

Bohoslužby 26.6.2022 (křestní, Josef Bartošek)

Introit: Mt 11,28-30

Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.

Čtení: Sk 8,26-40

Noc kostelů v Soběhrdech - 10.6.2022

Noc kostelů v Soběhrdech - 10.6.2022

Bohoslužby 22.5.2022 (Petr Turecký)

Gn 12, 10-2

Bohoslužby 1.5.2022 (Josef Bartošek)

Čtení Luk 10, 25b-35
Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“

Syndikovat obsah