Bohoslužby 8.1.2023 (Josef Bartošek)

Čtení Ezd1, 1-5

Novoroční kázání (1.1.2023, Šárka Grauová)

V rukou tvých jsou časové moji. (BK)

Ž 31,16

Pane, pomáhej nám rozumět tajemstvím svého času. A

 

Bratři a sestry, milí přátelé,

Vánoční dopis faráře Josefa Bartoška

Milí přátelé,

Vánoce, každý rok stejné a přece jiné.

Bohoslužby 27.11.2022 (1. Adventní neděle, Josef Bartošek)

Čtení Mt 21,1-9
Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: „Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke

Program na listopad

Program na listopad

Bazar 2022

Bazar 2022

Kázání Tomáše Duška 4.9.2022

Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost.

Přísloví 12,25 (ČEP)

Milé sestry a milí bratři, český ekumenický překlad říká, že: „Obavy lidské srdce tíží.“ Podle dalších překladů: „Starosti člověka tíží v srdci,“ nebo „obava v srdci člověka zdrcuje.“

Kázání Martina Hrubeše 21.8.2022

Ezechiel 13,1-12;15-22

Skutky 22.30-23,6

 

Bohoslužby 3.7.2022 - Šárka Grauová

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha svatého s vámi se všemi.

3. neděle po Trojici a první neděle letních prázdnin

Bohoslužby 26.6.2022 (křestní, Josef Bartošek)

Introit: Mt 11,28-30

Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.

Čtení: Sk 8,26-40

Syndikovat obsah