Bohoslužby 24. ledna 2021 (Josef Bartošek)

Čtení Sk 10,44-48
44 Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli.
45 Bratří židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že
i pohanům byl dán dar Ducha svatého.
46 Vždyť je slyšeli mluvit ve vytržení mysli a velebit Boha. Tu Petr prohlásil:
47 „Kdo může zabránit, aby byli vodou pokřtěni ti, kteří přijali Ducha svatého jako my?“

Bohoslužby 17. ledna 2021 (Šárka Grauová)

Introit

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha svatého s vámi se všemi.

2. neděle po Zjevení, začíná týden modliteb za jednotu křesťanů

1. neděle s kabelem

 

Kázání 3.1.2021 (Šárka Grauová)

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha svatého s vámi se všemi.

2. neděle po narození Páně

Vstupujeme tápavě do nového roku, o němž víme, že přinese hodně neznámého. Věci jsou v pohybu, zaběhané koleje před námi čas od času zmizí, musíme se rozhodovat, kudy dál.   

Bohoslužby od 3. ledna 2021

https://www.youtube.com/watch?v=lKc0TlbtZWI

Bohoslužby podléhají omezení 5. stupně, tedy se v Soběhrdech můžeme  sejít  v počtu do  10 % míst k sezení, tj. asi do 15 osob. Alternativně se můžete připojit na dálku pod tímto odkazem:

http://youtube.com/channel/UC0yso4SljAwfB7mOG0MIVRA/live

Je možné si přenos otestovat na spodním kratším linku.

Bohoslužby v neděli 29.11.2020

Bohoslužby se budou konat v kostele za respektování platných omezení (maximálně 20 osob, maximálně 5 lidí zpívá).

Sledujte sborový web včetně záložek v levém menu. 25.11.2020 bylo zveřejněno nové číslo sborového časopisu (odkaz "Sborový časopis") a fotografie z Krásné hory 4.10. (odkaz "Foto").

Žena z okolí Týru (David Balcar, 23.11.2020)

Votum:   Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého Amen.

Pozdrav:  Milé sestry, vítám vás při dnešních bohoslužbách a zdravím vás apoštolským pozdravem: Pokoj vám všem, kteří jste v Ježíši Kristu.

Introit:  Ž 77,14-15

Píseň 46

Budování vztahů (Kázání Josefa Bartoška 15.11.2020)

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen

Introit

Žalm 5,2-3

2 Hospodine, přej sluchu mým slovům, měj porozumění pro mou zneklidněnou mysl.

3 Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám, můj Králi, můj Bože, vždyť se modlím k tobě!

Amen

Čtení

Matouš 21,18-21

18 Když se ráno vracel do města, dostal hlad.

David a Goliáš (kázání Josefa Bartoška 1.11.2020)

Kázání na youtube: https://youtu.be/8TWEWdYPvlY

Sestry a bratři, milí přátelé.

Málokterý starozákonní příběh je tak známý, jako příběh o Davidovi a Goliáši. Samo slovo goliáš se dostalo do obecné mluvy jako termín vyjadřující něco extrémně velkého a úspěšně soutěží i s řeckými Giganty.

Bohoslužby 8.11.2020

Vzhledem k rozhdnutí vlády se bohoslužby zatím mohu konat pouze virtuálně. 8.11. měl v Soběhrdech kázat Matěj Opočenský z Vršovic. Jím vedené bohoslužby si můžete prohlédnout a poslechnout zde:

https://youtu.be/D0VUF-LDuCI

Bohoslužby 18.10.2020 (Šárka Grauová)

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha svatého s námi se všemi.

19. neděle po Trojici a první neděle podzimního nouzového stavu

Hospodin slyší, když k němu voláme. A co víc, slyší nás, i když k němu nevoláme.

Píseň 198 : Pod ochranou Nejvyššího

Syndikovat obsah