Svatodušní kázání Petra Wagnera (23.5.2021)

23.5.2021

Kázání svatodušní

Noc kostelů 28.5.2021

Noc kostelů 28.5.2021

Zveme Vás na noc kostelů v Soběhrdech s boatým programem. V průběhu večera budou rovněž prodávány fairtradové potraviny a rukodělné výrobky a také knihy s křesťanskou tematikou.

Rozhovor o budoucnosti sboru

Rozhovor o budoucnosti sboru

Modlitba křížové cesty (Soběhrdy, 31.3.-1.4.2021)

Bože, všemohoucí Otče,
ty jsi ve svém Synu Ježíši Kristu
vzal na sebe rány a bolesti celého lidstva.
Odvažujeme se tě dnes prosit jako kající lotr:
„Pamatuj na mne!“
Uzdrav každého z nás svou milostí
a navzdory tomu, co nás skličuje,
uč nás doufat.
 

Kázání z Velikonoční neděle (Josef Bartošek, 4.4.2021)

  1. Čtení:  Kol 3, 1-14

Diskuze nad buducností sboru

Milé sestry a milí bratři soběhrdského sboru,

Postní duchovní osvěžení 15. května 2021

Postní duchovní osvěžení 15. května 2021

Bohoslužby 24. ledna 2021 (Josef Bartošek)

Čtení Sk 10,44-48
44 Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli.
45 Bratří židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že
i pohanům byl dán dar Ducha svatého.
46 Vždyť je slyšeli mluvit ve vytržení mysli a velebit Boha. Tu Petr prohlásil:
47 „Kdo může zabránit, aby byli vodou pokřtěni ti, kteří přijali Ducha svatého jako my?“

Bohoslužby 17. ledna 2021 (Šárka Grauová)

Introit

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha svatého s vámi se všemi.

2. neděle po Zjevení, začíná týden modliteb za jednotu křesťanů

1. neděle s kabelem

 

Kázání 3.1.2021 (Šárka Grauová)

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha svatého s vámi se všemi.

2. neděle po narození Páně

Vstupujeme tápavě do nového roku, o němž víme, že přinese hodně neznámého. Věci jsou v pohybu, zaběhané koleje před námi čas od času zmizí, musíme se rozhodovat, kudy dál.   

Syndikovat obsah