Bazar

Bazar

Bohoslužby 4.7.2021 (Mikuláš Vymětal)

 

Bohoslužby 13. června 2021 (Šárka Grauová)

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha svatého s námi se všemi.

2. neděle po Trojici a 1. neděle diskuse o budoucnosti sboru

Jsme zváni k životu v lásce a radosti.

Iz 55,1nn

„Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko!

Svatodušní kázání Petra Wagnera (23.5.2021)

23.5.2021

Kázání svatodušní

Noc kostelů 28.5.2021

Noc kostelů 28.5.2021

Zveme Vás na noc kostelů v Soběhrdech s boatým programem. V průběhu večera budou rovněž prodávány fairtradové potraviny a rukodělné výrobky a také knihy s křesťanskou tematikou.

Rozhovor o budoucnosti sboru

Rozhovor o budoucnosti sboru

Modlitba křížové cesty (Soběhrdy, 31.3.-1.4.2021)

Bože, všemohoucí Otče,
ty jsi ve svém Synu Ježíši Kristu
vzal na sebe rány a bolesti celého lidstva.
Odvažujeme se tě dnes prosit jako kající lotr:
„Pamatuj na mne!“
Uzdrav každého z nás svou milostí
a navzdory tomu, co nás skličuje,
uč nás doufat.
 

Kázání z Velikonoční neděle (Josef Bartošek, 4.4.2021)

  1. Čtení:  Kol 3, 1-14

Diskuze nad buducností sboru

Milé sestry a milí bratři soběhrdského sboru,

Postní duchovní osvěžení 15. května 2021

Postní duchovní osvěžení 15. května 2021
Syndikovat obsah