Volba staršovstva

Na sborovém shromáždění dne 13. března 2022 nás čekají volby nového staršovstva. Jedná se o správní orgán sboru volený na šest let a volbě stojí za to věnovat pozornost. Budeme volit osm zástupců sboru a tři náhradníky (členem staršovstva je automaticky též kazatel sboru). V tomto textu shrnujeme některé důležité informace týkající se volby.

Bohoslužby 12.12.2021 (Šárka Grauová)

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha svatého s vámi se všemi.

Dnes je 3. neděle adventní, kterou církevní tradice označuje latinským slovem Gaudete: Radujte se!

Bohoslužby 31.10.2021 (Šárka Grauová)

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha s vámi se všemi.

 

22. neděle po Trojici

Den reformace: uveřejnění 95 tezí reformátorem Martinem Lutherem v roce 1517

 

Buchty a loutky v Soběhrdech 13.11.2021

Buchty a loutky v Soběhrdech 13.11.2021

Čtení Bible online

Čtení Bible online s Šárkou Grauovou se bude konat vždy ve středu od 20 hodin, počínaje 6. říjnem 2021, na odkazu https://cuni-cz.zoom.us/j/92892159711?pwd=UE1CME5hY0RybG9GVnhGYVRMZXRWZz09

Čajový dýchánek, koncert EXT.band

Čajový dýchánek, koncert EXT.band

Bohoslužby 12.9.2021 (Josef Bartošek)

Jan 14, 2-17

Jan 14, 9: Kdo vidí mne, vidí Otce.

Sestry a bratři, milí přátelé.

Dnes tady otevírám takovou sérii úvah o Bohu, jestli je nebo není, jak si ho představujme či nepředstavujme, jestli má či nemá co dát dnešnímu modernímu člověku, jestli to vůbec má cenu chodit do kostela atp.

Bazar

Bazar

Bohoslužby 4.7.2021 (Mikuláš Vymětal)

 

Bohoslužby 13. června 2021 (Šárka Grauová)

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha svatého s námi se všemi.

2. neděle po Trojici a 1. neděle diskuse o budoucnosti sboru

Jsme zváni k životu v lásce a radosti.

Iz 55,1nn

„Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko!

Syndikovat obsah