Koncert 27. března ZRUŠEN PRO NEMOC

Koncert 27. března ZRUŠEN PRO NEMOC

Bohoslužby 20.2.2022 (Karel Müller)

Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého.

Milé sestry a milí bratři, přátelé a hosté vítám vás na dnešní bohoslužbě.

Bohoslužbu otevřeme slovy 72. žalmu – Ž 72,1-7

PÍSEŇ: 513

Modlitba:

Víkend indických tradic 25.-27.2.2022

Víkend indických tradic 25.-27.2.2022

Volba staršovstva

Na sborovém shromáždění dne 13. března 2022 nás čekají volby nového staršovstva. Jedná se o správní orgán sboru volený na šest let a volbě stojí za to věnovat pozornost. Budeme volit osm zástupců sboru a tři náhradníky (členem staršovstva je automaticky též kazatel sboru). V tomto textu shrnujeme některé důležité informace týkající se volby.

Bohoslužby 12.12.2021 (Šárka Grauová)

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha svatého s vámi se všemi.

Dnes je 3. neděle adventní, kterou církevní tradice označuje latinským slovem Gaudete: Radujte se!

Bohoslužby 31.10.2021 (Šárka Grauová)

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha s vámi se všemi.

 

22. neděle po Trojici

Den reformace: uveřejnění 95 tezí reformátorem Martinem Lutherem v roce 1517

 

Buchty a loutky v Soběhrdech 13.11.2021

Buchty a loutky v Soběhrdech 13.11.2021

Čtení Bible online

Čtení Bible online s Šárkou Grauovou se bude konat vždy ve středu od 20 hodin, počínaje 6. říjnem 2021, na odkazu https://cuni-cz.zoom.us/j/92892159711?pwd=UE1CME5hY0RybG9GVnhGYVRMZXRWZz09

Čajový dýchánek, koncert EXT.band

Čajový dýchánek, koncert EXT.band

Bohoslužby 12.9.2021 (Josef Bartošek)

Jan 14, 2-17

Jan 14, 9: Kdo vidí mne, vidí Otce.

Sestry a bratři, milí přátelé.

Dnes tady otevírám takovou sérii úvah o Bohu, jestli je nebo není, jak si ho představujme či nepředstavujme, jestli má či nemá co dát dnešnímu modernímu člověku, jestli to vůbec má cenu chodit do kostela atp.

Syndikovat obsah