Bohoslužby 20.8.2023 (Tomáš Fendrych)

1. čtení IV. Mojžíšova 11, 4-33

Usnesení Synodu ČCE

Ve dnech 25.-27 května 2023 se konalo první zasedání 36. synodu Českobratrské církve evangelické. Usnesení synodu je zveřejněno zde.

Bohoslužby 28.5.2023 (Pavel Pokorný)

28.5.2023, neděle svatodušní, Soběhrdy (240 let sboru)                                                                                       

Program na červen

Program na červen

Noc kostelů

Noc kostelů

Bohoslužby 23.4.2023 (Zdeněk Turek)

1.čtení: 1 Korintským 13:1-7

Program na květen 2023

Program na květen 2023

Divadlo Šneček - O Zlatovlásce (nedělě 7.5.2023, 14 hodin)

Divadélko Šneček

O ZLATOVLÁSCE

7. 5. 2023 ve 14 h

Evangelický kostel Soběhrdy

 

 

Oslava 240. výročí sboru - neděle 28.5.2023

A zpívají píseň Mojžíše, služebníka Božího, a píseň Beránkovu, řkouce: Velicí a předivní jsou skutkové tvoji, Pane Bože všemohoucí, spravedlivé a pravé jsou cesty tvé, ó Králi všech svatých.   (Zjevení Janovo 15,3)

Kázání velkopáteční 7.4.2023 (Petr Wagner)

Bratři a sestry pokoj vám v tento slavný den, první den velikonočního tridua, v den, kdy čteme pašijový příběh, který nás znovu zasahuje a snad i na chvíli zastavuje…

Co v takový den kázat, když je toho čtení tolik a když je v něm tolik zásadního ? Vždycky když čtu Pašije, pere se ve mně to, jak jsem dojatý a jak se chci sám tomu svému dojímání se a zbožnému rozjímání nad textem vysmát.

Syndikovat obsah