David a Goliáš (kázání Josefa Bartoška 1.11.2020)

Kázání na youtube: https://youtu.be/8TWEWdYPvlY

Sestry a bratři, milí přátelé.

Málokterý starozákonní příběh je tak známý, jako příběh o Davidovi a Goliáši. Samo slovo goliáš se dostalo do obecné mluvy jako termín vyjadřující něco extrémně velkého a úspěšně soutěží i s řeckými Giganty.

Bohoslužby 8.11.2020

Vzhledem k rozhdnutí vlády se bohoslužby zatím mohu konat pouze virtuálně. 8.11. měl v Soběhrdech kázat Matěj Opočenský z Vršovic. Jím vedené bohoslužby si můžete prohlédnout a poslechnout zde:

https://youtu.be/D0VUF-LDuCI

Bohoslužby 18.10.2020 (Šárka Grauová)

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha svatého s námi se všemi.

19. neděle po Trojici a první neděle podzimního nouzového stavu

Hospodin slyší, když k němu voláme. A co víc, slyší nás, i když k němu nevoláme.

Píseň 198 : Pod ochranou Nejvyššího

Zrušení bohoslužeb

Vzhledem k přísným epidemiologickým opatřením se nedělní bohoslužby 19. a 25.10. nekonají. Farář bude v době bohoslužeb k dispozici pro osobní pohovory a modlitby.

Kázání Šárky Grauové 5.7.2020

Ř 8,18–25

Milé sestry, milí bratři,

Kázání 14.6.2020 (Josef Bartošek)

Čtení Luk 10 30-35

Text Luk 10, 38-42

Kázání Zvonimíra Šorma 24.5.2020

Čtení: Numeri 21, 4 - 9
Text: Jan 3, 14 – 21

Instalace Josefa Bartoška

Instalace Josefa Bartoška

Letní táborové setkání v Luhu u Čími

Milí rodiče,

Konání bohoslužeb od 3. května 2020

Soběhrdy 28.4.2020

Vážení a milí,

jsme rádi, že vládní opatření umožňují od května bohoslužby, i když zatím v omezeném počtu účastníků do 15 osob. 

Staršovstvo internetovým jednáním schválilo pro Soběhrdy počínaje nedělí 3.5.2020 následující postup.

Syndikovat obsah