Bohoslužby 3.7.2022 - Šárka Grauová

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha svatého s vámi se všemi.

3. neděle po Trojici a první neděle letních prázdnin

Bohoslužby 26.6.2022 (křestní, Josef Bartošek)

Introit: Mt 11,28-30

Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.

Čtení: Sk 8,26-40

Noc kostelů v Soběhrdech - 10.6.2022

Noc kostelů v Soběhrdech - 10.6.2022

Bohoslužby 22.5.2022 (Petr Turecký)

Gn 12, 10-2

Bohoslužby 1.5.2022 (Josef Bartošek)

Čtení Luk 10, 25b-35
Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“

Pouť v čerčanském hospici 8.5.2022

Pouť v čerčanském hospici 8.5.2022

Koncert 14. května, 19:00

Koncert 14. května, 19:00

Honza Volf - výstava obrazů

Honza Volf - výstava obrazů

Bohoslužby na Neděli Vzkříšení 17.4.2022 (Petr Wagner)

Evangelium: Jan 20,1–18

Velkopáteční bohoslužby 15.4.2022 (Šárka Grauová)

Milost našeho Pána Ježíše Krista, pro nás ukřižovaného, láska Otcova a společenství Ducha svatého ať je s vámi se všemi!

Благодать Господа нашого Ісуса Христа, розіп’ятого за нас, любов Отця і спільність Святого Духа з усіма вами!

Ž 103

Syndikovat obsah