O proroku Jonášovi (neděle 24.4.2022)

O proroku Jonášovi (neděle 24.4.2022)

Koncert 10. dubna 2022

Koncert 10. dubna 2022

Koncert 27. března ZRUŠEN PRO NEMOC

Koncert 27. března ZRUŠEN PRO NEMOC

Bohoslužby 20.2.2022 (Karel Müller)

Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého.

Milé sestry a milí bratři, přátelé a hosté vítám vás na dnešní bohoslužbě.

Bohoslužbu otevřeme slovy 72. žalmu – Ž 72,1-7

PÍSEŇ: 513

Modlitba:

Víkend indických tradic 25.-27.2.2022

Víkend indických tradic 25.-27.2.2022

Volba staršovstva

Na sborovém shromáždění dne 13. března 2022 nás čekají volby nového staršovstva. Jedná se o správní orgán sboru volený na šest let a volbě stojí za to věnovat pozornost. Budeme volit osm zástupců sboru a tři náhradníky (členem staršovstva je automaticky též kazatel sboru). V tomto textu shrnujeme některé důležité informace týkající se volby.

Bohoslužby 12.12.2021 (Šárka Grauová)

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha svatého s vámi se všemi.

Dnes je 3. neděle adventní, kterou církevní tradice označuje latinským slovem Gaudete: Radujte se!

Bohoslužby 31.10.2021 (Šárka Grauová)

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha s vámi se všemi.

 

22. neděle po Trojici

Den reformace: uveřejnění 95 tezí reformátorem Martinem Lutherem v roce 1517

 

Buchty a loutky v Soběhrdech 13.11.2021

Buchty a loutky v Soběhrdech 13.11.2021

Čtení Bible online

Čtení Bible online s Šárkou Grauovou se bude konat vždy ve středu od 20 hodin, počínaje 6. říjnem 2021, na odkazu https://cuni-cz.zoom.us/j/92892159711?pwd=UE1CME5hY0RybG9GVnhGYVRMZXRWZz09

Syndikovat obsah