Čajový dýchánek, koncert EXT.band

Čajový dýchánek, koncert EXT.band

Bohoslužby 12.9.2021 (Josef Bartošek)

Jan 14, 2-17

Jan 14, 9: Kdo vidí mne, vidí Otce.

Sestry a bratři, milí přátelé.

Dnes tady otevírám takovou sérii úvah o Bohu, jestli je nebo není, jak si ho představujme či nepředstavujme, jestli má či nemá co dát dnešnímu modernímu člověku, jestli to vůbec má cenu chodit do kostela atp.

Bazar

Bazar

Bohoslužby 4.7.2021 (Mikuláš Vymětal)

 

Bohoslužby 13. června 2021 (Šárka Grauová)

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha svatého s námi se všemi.

2. neděle po Trojici a 1. neděle diskuse o budoucnosti sboru

Jsme zváni k životu v lásce a radosti.

Iz 55,1nn

„Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko!

Svatodušní kázání Petra Wagnera (23.5.2021)

23.5.2021

Kázání svatodušní

Noc kostelů 28.5.2021

Noc kostelů 28.5.2021

Zveme Vás na noc kostelů v Soběhrdech s boatým programem. V průběhu večera budou rovněž prodávány fairtradové potraviny a rukodělné výrobky a také knihy s křesťanskou tematikou.

Rozhovor o budoucnosti sboru

Rozhovor o budoucnosti sboru

Modlitba křížové cesty (Soběhrdy, 31.3.-1.4.2021)

Bože, všemohoucí Otče,
ty jsi ve svém Synu Ježíši Kristu
vzal na sebe rány a bolesti celého lidstva.
Odvažujeme se tě dnes prosit jako kající lotr:
„Pamatuj na mne!“
Uzdrav každého z nás svou milostí
a navzdory tomu, co nás skličuje,
uč nás doufat.
 

Kázání z Velikonoční neděle (Josef Bartošek, 4.4.2021)

  1. Čtení:  Kol 3, 1-14
Syndikovat obsah