POSLECHOVÝ POŘAD MUDR MICHALA KLENOVCE O FRANCOUSZKÉ BAROKNÍ HUDBĚ

12.06.2014 12:31

POSLECHOVÝ POŘAD MUDR MICHALA KLENOVCE O FRANCOUSZKÉ BAROKNÍ HUDBĚ tentokrát o díle významného skladatele Jeana Baptiste Lullyho proběhne ve sborové místnosti soběhrdské fary.

Pořad se bude konat 12/6 od 18ti hod.

lully

Noc kostelů 23. května 2014

Náš sbor se připojil k celostátně organizované Noci kostelů.

Náš kostel bude otevřen v pátek 23. května od 19 do 23 hodin. Návštěvníci jsou zváni k:

  • prohlídce kostela s výkladem
  • rozhovoru s farářem nebo členem sboru
  • prohlídce pásma fotografií z historie a současnosti reformačního evangelického sboru
  • prohlídce výstavky současných obrazů

 

Víkendovka pro mládež 9.-11. května 2014

Víkendovka pro mládež 9.-11. května 2014

Sborová neděle v Soběhrdech 27. dubna 2014

V neděli 27. dubna bude kázat Josef Bartošek. Po bohoslužbách od 11:30 bude na faře vyprávět sestra Jarmila Kaplanová o své cestě na Nový Zéland.

Výoční sborové shromáždění

Dne 16. března 2014 se konalo výroční sborové shromáždění. Zápis s přílohami bude vystaven na této stránce.

zápis
zpráva staršovstva o životě sboru 2013
Výkaz hospodaření 2013 a rozpočet 2014

Ze setkání mládeže v Soběhrdech 14.-15.3.

Ze setkání mládeže v Soběhrdech 14.-15.3.

Setkání s Marií Provazníkovou 6. února na faře

V rámci pravidelného "setkání seniorů" na faře ve čtvrtek 6. února od 14 hodin přivítáme jako hosta paní Marii Provazníkovou, kazatelku z Veselynivky, obce v jižní Ukrajině obýváné z větší části Čechy.

Daniel Hottmar v Soběhrdech

Daniel Hottmar v Soběhrdech

V neděli 2. února 2014 byl hostem v Soběhrdech kazatel Daniel Hottmar s manželkou. Po bohoslužbách probělh přátelský rozhovor ve sborové místnosti.

Daniel Hottmar je od dětství odkázán na vozíček. Pracuje dlouhodobě s rizikovými skupinami obyvatel, působí též jako jeden z duchovních v čerčanském hospici.

Díkůčinění v Soběhrdech v neděli 6. října 2013

V neděli 6. října si připomeneme setkávání našich předků coby tajných evangelíků v Kačinách pod Krásnou Horou a vznik a historii Bible kralické (letos je to 400 let od jejího vydání v roce 1613).

Syndikovat obsah