Víkendovka pro mládež 9.-11. května 2014

Víkendovka pro mládež 9.-11. května 2014

Sborová neděle v Soběhrdech 27. dubna 2014

V neděli 27. dubna bude kázat Josef Bartošek. Po bohoslužbách od 11:30 bude na faře vyprávět sestra Jarmila Kaplanová o své cestě na Nový Zéland.

Výoční sborové shromáždění

Dne 16. března 2014 se konalo výroční sborové shromáždění. Zápis s přílohami bude vystaven na této stránce.

zápis
zpráva staršovstva o životě sboru 2013
Výkaz hospodaření 2013 a rozpočet 2014

Ze setkání mládeže v Soběhrdech 14.-15.3.

Ze setkání mládeže v Soběhrdech 14.-15.3.

Setkání s Marií Provazníkovou 6. února na faře

V rámci pravidelného "setkání seniorů" na faře ve čtvrtek 6. února od 14 hodin přivítáme jako hosta paní Marii Provazníkovou, kazatelku z Veselynivky, obce v jižní Ukrajině obýváné z větší části Čechy.

Daniel Hottmar v Soběhrdech

Daniel Hottmar v Soběhrdech

V neděli 2. února 2014 byl hostem v Soběhrdech kazatel Daniel Hottmar s manželkou. Po bohoslužbách probělh přátelský rozhovor ve sborové místnosti.

Daniel Hottmar je od dětství odkázán na vozíček. Pracuje dlouhodobě s rizikovými skupinami obyvatel, působí též jako jeden z duchovních v čerčanském hospici.

Díkůčinění v Soběhrdech v neděli 6. října 2013

V neděli 6. října si připomeneme setkávání našich předků coby tajných evangelíků v Kačinách pod Krásnou Horou a vznik a historii Bible kralické (letos je to 400 let od jejího vydání v roce 1613).

Nejstarší sborové archiválie přístupné on-line

Matriku soběhrdského sboru z let 1783-1800 si lze prohlížet na stránkách Státního oblastního archivu v Praze:

http://actapublica.eu/matriky/praha/prohlizec/9702/?strana=

Nové číslo sborového časopisu

Soběhrdský bratr č. 78 (1/2014)logo

září 2013

Ke stažení ve formátu PDF

 

Syndikovat obsah